Ben jij de Creator van jouw leven?

Gepubliceerd op 11 juni 2020 om 20:44

We zijn wereldwijd al een paar maanden in de ban van het Covid-19 virus. Elke dag kun je de ontwikkelingen volgen via onder andere het journaal, de krant en social media. Ook als je er even genoeg van hebt, ontkom je er niet aan en word je ermee geconfronteerd.

Verdeeldheid

In mijn netwerk zie ik dat er 2 kampen zijn ontstaan; het ene kamp gelooft dat de voorschriften en maatregelen gerechtvaardigd zijn in het bestrijden van het corona virus, terwijl het andere kamp juist heel sterk een tegengeluid laat horen. Zij zijn tegen de maatregelen die ons worden opgelegd omdat de vrijheid van de mens in het geding komt.

De mensen die geloven dat de regels zinvol zijn, worden schapen genoemd en er wordt tegen hen gezegd dat men wakker moet worden. De mensen die niet geloven in de regels worden gewezen op hun verantwoordelijkheid voor henzelf maar vooral ook voor hun medemens en zij worden zelfs moordenaars genoemd omdat zij de 1,5 meter samenleving onmenselijk vinden en zich hier niet aan willen conformeren.

Het gaat soms hard tegen hard. Allemaal overtuigd van hun eigen gelijk…..

 

Angst

Ik lees de meningen, ik lees de artikelen die worden geplaatst, ik kijk naar het journaal en de persconferentie van onze minister president. Ik zie en hoor de verhalen van beide kanten……..en ik word er naar van.

Het nare gevoel wordt veroorzaakt door angst, beide verhalen zijn doorspekt met angst. Angst om dood te gaan, angst om een ander te besmetten, angst dat iemand komt te overlijden die jij wellicht hebt besmet, angst voor het verlies van een dierbare, angst voor een grote economische crisis, angst voor het verlies van vrijheid in de breedste zin van het woord en zo kan ik nog wel even doorgaan.

 

Jouw waarheid

Ook ik ben iemand die het ontzettend vervelend vind als ik het gevoel heb dat mijn vrijheid in het gedrang komt. Ook ik ben iemand die kritisch is en niet zomaar alles klakkeloos gelooft of aanneemt wat een ander zegt. En ik geloof dat het gezond is, om in sommige gevallen je af te vragen of een zienswijze die iemand heeft voor jou wel klopt. Maar open staan voor andere visies en meningen is belangrijk om erachter te komen wat jouw waarheid is en dat is alleen maar mogelijk als er communicatie blijft bestaan tussen jou en die andere partij.

 

De Creator van jouw leven

Maar wat voor mijn gevoel nog belangrijker is, is dat we met z’n allen niet mee worden gezogen in die beklemmende en verlammende angst. Wanneer continue jouw focus is gevestigd op angst en ‘wat als’-verhalen, zal dit alleen maar groter worden en meer en meer je leven gaan beheersen. Want alles wat jij aandacht geeft, groeit.

Het positieve hieraan is, dat dit niet enkel geldt voor de negatieve dingen zoals angst, maar ook voor de positieve dingen zoals liefde. Waarom zou jij je niet richten op de positieve dingen die in jouw leven gebeuren? Of wanneer zich dit nog niet (helemaal) heeft gemanifesteerd, waarom zou jij dan niet visualiseren hoe jouw ideale positieve en liefdevolle leven eruit gaat zien?

Positief denken, liefde voelen en ervaren heeft een hogere trilling en zorgt ervoor dat jij steeds minder wordt meegezogen in de angst die een lagere trilling heeft. En hoe meer je in deze hogere trilling zit, hoe makkelijker het wordt om positief en liefdevol te blijven.

Uiteindelijk ben jij de Creator van jouw leven. De manier waarop jij het leven ervaart en de wijze hoe jij in het leven staat, bepaalt hoe jij je voelt. Jij bepaalt wat jouw werkelijkheid is. Jij kiest ervoor om in angst of in liefde te leven.

 

Liefdevolle verbinding

Ik geloof dat wij met z’n allen op dit moment op een heel belangrijk kantelpunt staan, wereldwijd gezien maar voor velen van ons ook individueel gezien.

Hoe gaan we van hieruit verder? Beseffen we dat er veranderingen nodig zijn? Of willen we zo snel mogelijk terug naar het oude?

In mijn ogen kunnen we niet meer terug naar hoe het was en is dat zelfs niet wenselijk. Ik geloof dat we ons bewust mogen worden dat we elkaar nodig hebben, we zijn uiteindelijk sociale wezens. Dat bewijst de 1,5 meter samenleving eens te meer.

Het is tijd dat we ons realiseren dat in de verbinding met ons innerlijk zelf, met onze medemens, met de natuur, met moeder aarde, met het universum de echte rijkdom zit.

Door ons liefdevol te verbinden en vanuit deze energie samen te werken, krijgt angst steeds minder voet aan de grond en worden we ons er wellicht bewust van, dat alles van voorbijgaande aard is en het belangrijk is om in het heden te genieten van elkaar en dat we ons vooral blijven focussen op de mooie en gelukkige momenten in ons leven.

 

Meditatie

Een zachte en mooie manier om je te verbinden met de liefde die in jou zit, is meditatie. Meditatie geeft mij rust en verstilling en geeft mij hierdoor inzichten over wie ik in wezen ben. Door mij in de 1e plaats te richten op een liefdevolle connectie met mezelf, voelt en wordt de stap naar verbinding met een ander moeiteloos en oprecht.

Ik merk dat liefde en compassie een steeds groter deel van mijn leven inneemt waardoor het gevoel van angst minder de ruimte krijgt. En ik besef dat angst veelal niet meer dan een opgeblazen verhaal is, gefabriceerd door een opeenstapeling van mijn gedachten, die meestal verre van reëel is.

 

 

Brengt mijn blog een gevoel van herkenning bij jou teweeg?

En wil jij:

+ meer vanuit liefde en compassie gaan leven?

+ de Creator van jouw leven zijn?

+ een oprechte verbinding met jezelf en met een ander aangaan?

 

x Ben jij er klaar mee om je aandacht te vestigen op angst?

x Ben jij het zat om je mee te laten slepen in de angst van een ander?

x Wil jij niet meer het gevoel hebben een speelbal te zijn van een zorgelijk leven?

 

Plan dan een consult met mij in.

Stuur een mail naar info@nathalievisser.nl om een afspraak te maken.

 

 

Liefdevlle groet,

Nathalie

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.